fbpx

דחיית בקשה לשינוי הסכם גירושין לאור פגיעה בזכות הקטינה

בית הדין הרבני | פסיקות חשובות | תביעת גירושין וגט | ייצוג בבית הדין הרבני | טוען רבני מומלץ | עורך דין צוואות | וירושות עורך דין ירושה | עורך דין צוואות

תיק 1045761/4

בבית הדין האזורי באר שבע

לפני כבוד הדיין:

הרב אברהם הרוש

המבקשת:       פלונית

המשיב:           פלוני

הנדון: דחיית בקשה לשינוי הסכם גירושין לאור פגיעה בזכות הקטינה

פסק דין

הופיעו המבקשים.

הצדדים התגרשו עפ"י הסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד בביה"ד ביום י"ב באב תש"פ (02.08.2020).

בסעיף 10.1.7 להסכם נכתב כי:

"כמו כן מוסכם על הצדדים כי ככל, והבעל יימכור את הדירה, מן התמורה שתתקבל יפקיד הבעל סך של 300,000 ש"ח (שלוש מאות אלף ש"ח) לחשבון ייעודי שייפתח על שם הקטינה ויהא לשימושה רק בהגיעה לגיל 21. סעיף זה תוקפו יפה, רק במידה והבעל לא ישתמש במלוא התמורה לרכישת דירה אחרת."

כעת המבקשים הגישו הסכם גירושין מתוקן ומבקשים להשמיט את הסעיף הנ"ל.

מאחר ובסעיף הנזכר ישנה זכות לילדה שהינה קטינה, לא ניתן לשנות הטבה המוקנית לה במסגרת הסעיף הנ"ל אלא בהסכמתה.

באופן טבעי ההורים משמשים כאפוטרופוסים על הקטינה, אולם במקרה שלפנינו ישנו ניגוד אינטרסים בין רצון ההורים לזכויות המוקנות לילדה במסגרת הסעיף.

הצעד הנכון לפעול בו הוא למנות אפוטרופוס להליך שייצג את הקטינה במסגרת הליך זה.

ההורים סירבו להצעה זו.

לפיכך ביה"ד מנוע מלדון בתיק זה ומורה על סגירת התיק.

פסק הדין ניתן לפרסום בהשמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.

ניתן ביום י"ט באדר התשפ"א (03/03/2021).

הרב אברהם הרוש

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה

עו״ד קובי ישראל
משרד עורכי דין

קובי ישראל משרד עורך דין הינו משרד בוטיק מוביל המתמחה בתחום דיני משפחה וניהול משברים במשפחה, לרבות גירושין, צוואות וירושות, עזרה וסיוע לאנשים בחובות בהוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטת רגל).
 המשרד הוקם ע"י עו"ד קובי ישראל, אשר הינו בעל ידע עשיר ועתור ניסיון בתחום דיני המשפחה. במסגרת עבודה זו הוא מלווה מאות תיקים שונים ואף מייצג לקוחות דרך משרד המשפטים – סיוע משפטי.

טלפון

050-507-6507

שעות פעילות

א׳ - ה׳ 09:00-18:0

למידע נוסף השאירו פרטים